Visie

De wereld om ons heen veranderd continue.
Om deel te kunnen blijven nemen aan deze veranderende samenleving zullen we ons moet aanpassen. We maken keuzes, leren van ervaringen en vragen daar waar nodig steun of hulp.

Bij veranderingsprocessen spelen kansen en bedreigingen een rol, is het zaak om sterke en zwakke kanten goed in kaart te hebben. Met de intentie om te willen veranderen, te groeien of om het ‘beter’ te doen zal geinvesteerd moeten worden in bijscholing, samenwerking, daar waar nodig hulp worden ingezet en zullen kritische kanttekeningen moeten worden gezet bij het eigen functioneren.

Door sociaal maatschappelijke veranderingen staat de (eerstelijns-)zorgverlening voor een groot veranderingsproces.

Door de complexiteit, toenemende, veranderende zorgvraag en stijgende kosten zijn maatregelen in gang gezet om de zorg te ‘moderniseren’. Door de vergrijzing van onze bevolking en een relatieve afname van werknemers binnen de zorg zullen veranderingen in de keten van zorgprocessen onvermijdelijk zijn. Met minder middelen en minder werknemers in de zorg zal meer en andere zorg moeten worden geleverd binnen de eerstelijn.
Dit vraagt om aanpassingen.
Binnen een ‘open’ organisatie waarin medewerkers met respect en vertrouwen naar elkaar werkzaam zijn kan deze zorgvernieuwing het beste worden ontwikkeld. Zorgaanbieders zullen kritisch kijken naar raakvlakken waarbinnen zij met andere zorgaanbieders kunnen samenwerken zodat een complementair zorgaanbod ontstaat. Niet op concurrentie maar op samenwerking niveau.

In een gezondheidscentrum waarin zorgaanbieders in fysieke nabijheid met elkaar werkzaam zijn zullen bovengenoemde elementen van ‘toekomstbestendige’ zorg beter mogelijk zijn.

Snel en zonder al te veel regels kunnen zorgproblemen multidisciplinair worden opgepakt. Patienten kunnen op die manier snel en adequaat worden geholpen.

Binnen Parkzoom zullen zorgaanbieders aan bovengenoemde visie invulling geven.