Stichting Coople

Stichting Coople is een samenwerking zorgorganisaties; zorggroep Stichting Coople.    ‘Betere zorg Dichtbij’

De doelstelling van Stichting Coople is om vanuit en met inzet van meerdere disciplines een laagdrempelig, integraal en kwalitatief verantwoord zorgaanbod te kunnen leveren. Door de optimale vorm van samenwerking zal de gezamelijke zorgverlening zo goed mogelijk aansluiten op de zorgbehoefte van het individu of gezin. Met deze samenwerking beogen de hulpverleners een grote doelmatigheid van zorg en kostenbeheersing.

De deelnemende partijen binnen de stichting zijn alle zorgaanbieders gezondheidscentrum Parkzoom; zie onder disciplines.
De stichting streeft naar optimale samenwerking tussen deze zorgaanbieders van gezondheidscentrum Parkzoom maar zoekt naar samenwerkingsmogelijkheden met zorgaanbieders buiten het centrum.
Voor optimale zorg is samenwerking dringend noodzakelijk.