Huisartsenpraktijk Parkzoom

Website

Openingstijden

Maandag 08:00 – 17:00
Dinsdag 08:00 – 17:00
Woensdag 08:00 – 17:00
Donderdag 08:00 – 17:00
Vrijdag 08:00 – 12:30

Contactgegevens

Telefoon 010-529 03 15
Mail info@huisartsenpraktijkparkzoom.nl
HuisartsenPraktijk Parkzoom

De wereld om ons heen verandert snel en ingrijpend. Organisaties die ook in de toekomst willen overleven en een zinvolle bijdrage willen leveren aan de maatschappij, moeten zich dan ook voortdurend bezinnen op de toekomst. In dit licht is visieontwikkeling naar een toekomstbestendige huisartsenzorg noodzakelijk. Ieder bedrijf of organisatie behoort te werken vanuit een bepaalde visie. Vaak is dit niet duidelijk uitgesproken, soms is dit (gedeeltelijk) herkenbaar door de wijze van werken, contacten en uitstraling. Het is goed dat u enige kennis neemt van onze visie op praktijkvoering. Zie onze eigen website: www.huisartsenpraktijkparkzoom.nl
Aandachtspunten op onze praktijkvoeringen liggen op het terrein van voorlichting/educatie, bewustwording, zelfmanagement, preventie, daar waar noodzakelijk; samenwerking en optimale afstemming tussen andere zorgpartners zodat en vloeiend zorgproces gegarandeerd is.

Wij zijn als praktijk overtuigd van het feit dat moderne huisartsenzorg beter realiseerbaar is binnen een optimaal samenwerkingsverband met ander zorgaanbieders.
Al onze assistentes zijn POH geschoold en doen zelfstandig spreekuur voor chronische zorg en kleine verrichtingen.
Binnen de praktijk zijn 3 huisartsen (mannelijk en vrouwelijk) werkzaam en in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam leiden wij jonge artsen op tot huisarts.

Nieuwe patiënten zijn van harte welkom.
zie inschrijven via onze website

Onze praktijk is modern ingericht en voorzien van alle technische hulpmiddelen. Naast gebruikelijke zorgvragen kunt bij ons ook terecht voor specifieker hulp. zie onze website: www.huisartsenpraktijkparkzoom.nl

Wij hebben geen wachttijden; belt u in de ochtend naar onze praktijk dan kunt u in principe dezelfde dag nog bij ons terecht.
Voor het maken van een afspraak, het opvragen van uitslagen en andere zaken is het onze wens dat u in de ochtend belt.