Inschrijven

Binnen het gezondheidscentrum is voldoende ruimte voor nieuwe patiënten. Meldt u aan als patiënt!
Binnen ons modern centrum wordt maximale inspanning geleverd aan optimale samenwerking met alle zorgverleners. Het streven van zorgverleners is om een ideaal op elkaar afgestemd zorgaanbod te leveren waarin u als patiënt beslist centraal staat. Om dit doel te

bereiken is tussen de zorgaanbieders in het centrum regelmatig structureel en adhoc overleg.
Zorgverleners onderhouden een klimaat binnen het centrum waardoor zij kritisch willen kijken naar elkaars werkwijze. Op die manier stemmen zij het zorgaanbod op elkaar af  en kunnen u daardoor efficiënter behulpzaam zijn bij al uw problemen en of vragen.

Partijen zijn enthousiast over het functioneren binnen gezondheidscentrum Parkzoom. Voor goede zorg bent u dus binnen ons gezondheidscentrum op de juiste plaats. Meldt u aan als nieuwe patiënt en ervaar onze moderne zorg waarbij u voor ons centraal staat.
Ik wil me inschrijven voor

  Huisarts Dental Clinics Parkzoom Apotheek Parkzoom

Uw gegevens

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw geboortedatum (verplicht)

Uw BSN (Sofi) nummer (verplicht)

Uw adres

Uw straatnaam en nummer(verplicht)

Uw postcode en woonplaats(verplicht)

Eventuele familieleden